Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

 

Prebiehajú počas celého školského roka individuálne po dohode s vyučujúcim podľa Harmonogramu konzultačných hodín.

 

Z organizačných dôvodov je potrebné, aby sa rodič na konzultáciách s vyučujúcim vopred dohodol emailom, prípadne telefonicky najneskôr v konzultačný deň do 13. hod. Iný termín konzultácie je možný po vzájomnej dohode.