29.11.2018

Oznam


 

  • PRO EDUCO 6.12.2018, žiaci 8. ročníka
  • Mikuláš v škole 6.12.2018
  • Riaditeľské voľno 7.12.2018
  • Vianočná burza v našej škole 10.12.2018 - 14.12.2018
  • Kultúrne podujatie - koncert Štátnej filharmónie 13.12.2018 9:00 - 10:30 hod.,1. - 9. roč.
  • Program Dúha - projekt Dove 18.12.2018, seminár pre 8. a 9. ročník
  • Riešenie konfliktov mediáciou 19.12.2018, seminár pre žiakov 6. ročníka
  • Deň triedy 21.12.2018, spoločné aktivity v jednotlivých triedach
  • Vianočné prázdniny 24.12.2018 - 7.1.2019