22.12.2018

Pozvánka


 

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia dňa 10. januára 2019 (pre žiakov 2. stupňa) a 17. januára 2019 (pre žiakov 1. stupňa) o 17:00 hod. v jednotlivých triedach.

 

Spoločné stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy bude 10. januára 2019 o 16:15 hod. v zborovni na prízemí vpravo.

 

Ďakujeme za Vašu účasť.