08.01.2019

Oznam


 

  • Triedne aktívy RZ 10.1.2019 o 17:00 pre rodičov žiakov 5. - 9. ročníka
  • Triedne aktívy RZ 17.1.2019 o 17:00 pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka
  • Stretnutie triednych dôverníkov 10.1.2019 o 16:15 v zborovni na prízemí vpravo
  • Prezentácia stredných škôl pre žiakov 9. ročníka 10.1.2019 16:00 - 17:00 na 2. poschodí
  • Kúzelný karneval v ŠKD 17.1.2019 13:30 - 15:00
  • Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov 25.1.2019 15:30 - 17:30
  • Lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka 20. - 24.1.2019
  • Polročné prázdniny 1.2.2019