28.02.2019

Oznam


 

 

  • O zlatom kuriatku - inscenačno - interaktívne predstavenie 7.3.2019 pre ŠKD
  • Malá škola školáčika 13.3.2019 od 15:30 do 16:15 pre budúcich prváčikov
  • Zber papiera 18.3. - 22.3.2019
  • Matematická súťaž Klokan 21.3.2019 pre 1. -  9. ročník
  • Amosov deň 29.3.2019