13.05.2019

Ponuka miesta


V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Viac informácií:

 

    1. Asistent učiteľa
    2. Školský psychológ
    3. Špeciálny pedagóg
    4. Učiteľ anglického jazyka
    5. Vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD