Organizácia ŠKD

REŽIM DŇA

 

  • Ø RANNÁ SLUŽBAI. M triede na prízemí od 6.00 – 7.30 hod.
  • Ø OBED podľa rozvrhu od 11.45 – 13.30 hod.
  • Ø MOŽNOSŤ VÝBERU DETÍ do 13.30 hod.
  • Ø Potom od 15.00 hod.

(inak po dohovore s p. vychovávateľkou)                                           

Pobyt na čerstvom vzduchu, záujmová činnosť, olovrant 13.30 – 15.00 hod.

  • Ø Príprava na vyučovanie 15.00 – 16.00 hod.

Presun detí do oddelení s DLHOU SLUŽBOU o 16.00 hod.