Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov (rodičovské združenia)

 

Budú prebiehať vždy v dvoch termínoch:

 

Prvý termín (štvrtok) je spoločné stretnutie všetkých triednych dôverníkov o 16:15 hod. vo veľkej zborovni na prízemí s vedením školy.

 

Triedne aktívy pre 1. stupeň alebo 2. stupeň budú začínať o 17. hod. v jednotlivých triedach.

 

Druhý termín (o týždeň, štvrtok) o 17. hod. budú triedne aktívy iba v triedach, kde neboli zrealizované v prvom termíne.

 

Harmonogram triednych aktívov v šk.roku 2018/2019:

Prvý termín: 20.9.2018 -  1. stupeň                Druhý termín:  27.9.2018  - 2. stupeň

Prvý termín: 10.1.2019 -  2. stupeň                Druhý termín:  17.1.2019  - 1. stupeň

Prvý termín:   2.5.2019 -  1. stupeň                Druhý termín:    9.5.2019  - 2. stupeň