Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov (rodičovské združenia)

 

Budú prebiehať vždy v dvoch termínoch.

Prvý termín (štvrtok) je spoločné stretnutie všetkých triednych dôverníkov o 16:15 hod. vo veľkej zborovni na prízemí s vedením školy.

Triedne aktívy pre 1. stupeň  alebo 2. stupeň budú začínať o 17:00 hod. v jednotlivých triedach.

 

Druhý termín (o týždeň vo štvrtok) o 17:00 hod.  sa uskutočnia iba triedne aktívy v triedach, kde neboli zrealizované v prvom termíne. 

 

Harmonogram triednych aktívov v šk.roku 2017/2018:

Prvý termín: 21. 9. 2017 -  1. stupeň              Druhý termín:  28. 9. 2017 - 2. stupeň

Prvý termín:11.1. 2018 -  2. stupeň                Druhý termín:  18. 1. 2018 - 1. stupeň

Prvý termín:  3. 5. 2018 -  1. stupeň               Druhý termín:  10. 5. 2018  - 2. stupeň