Členovia

RADA ŠKOLY

 

Predseda: Mgr. Zuzana Kočiková

Členovia:

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Zuzana Kočiková

Mária Fecková

Nepedagogickí zamestnanci školy:

1. Bernadeta Némethová

Zástupcovia rodičov:

1. MUDr. Marek Vargovčák

2. Ing. Slávka Grinčová

3. Ing. Zuzana Timkaničová

4. Ing. Matúš Pleva, PhD.

Zástupcovia zriaďovateľa:

1. MVDr. Ján Bílek, PhD.

2. JUDr. Otto Brixi

3. Ing. Eva Hulmečíková

4. p. Michal Djordjevič