Školské súťaže 2018/2019

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre

 

Urdzíková Katarína IX.C 1. miesto
Sabolová Bianka VIII.B 2. miesto
Hrunková Zuzana IX.C 3. miesto

 

Technická olympiáda

 

Kopolovets Ivan VIII.B 1. miesto - družstvo
Papcun Alex Sebastián VIII.B 1. miesto - družstvo

 

Pytagoriáda

 

3. ročník

 

Dulinová Zuzana III.V 1. miesto
Dudáš Róbert III.M 2. miesto
Šimko  III.M 3. miesto

 

4. ročník

 

Fakla Theo IV.M 1. miesto
Samaš Jakub IV.D 2. miesto
Kralovanský Peter IV.M 3. miesto

 

5. ročník

 

Urdzík Peter V.C 1. miesto
Balog Bernard V.A 2. miesto
Koperdák Marek V.C 3. miesto

 

6. ročník

 

Kullová Elen VI.C 1. miesto
Melnychuk Lev VI.A 2. miesto
Papcunová Tereza VI.C 3. miesto

 

7. ročník

 

Fecko Adam VII.B 1. miesto
Madarasová Barbora VII.A 2. miesto
Novák Matúš VII.C 3. miesto

 

8. ročník

 

Tomko Maximilián VIII.C 1. miesto
Oravec Michal VIII.A 2. miesto

Koperdáková Ľudmila

Majza Maxim

VIII.C

VIII.C

3. miesto

3. miesto