Voľné pracovné miesta

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 17.9.2018 do 31.8.2019

 

Pozícia: učiteľ anglického jazyka

Rozsah úväzku:  100 %

Viac informácií