Výzvy

Výzvy:

Dátum:Predmet:Súbor:
22.12.2014Evidencia prieskumu trhu IV.Q.14Evidencia PT IV Q 14
30.09.2014Evidencia prieskumov trhu III.Q.14Evidencia PT III.Q.14
30.06.2014Evidencia prieskumov trhu 2.Q.14Evidencia PT 2.Q.2014
31.03.2014Evidencia prieskumov trhu 1.Q.14Evidencia PT 1.Q.14
02.01.2014Evidencia vykonaných prieskumov trhu za IV.Q.2013Eviden. za IV.Q.2013
03.12.2013

Výzva 171/2013

Bližšia špec.zákazky u hosp.školy osobne alebo emailom.

Výzva 171/2013

11.10.2013

Výzva 149/2013

Výzva 149/2013

30.09.2013Evidencia  vykonaných prieskumov trhu za III.Q.2013

Evid. za III.Q.2013

18.09.2013

Výzva 118/2013

Výzva 118/2013

01.07.2013Evidencia vykonaných prieskumov trhu za II.Q.2013Evid. priesk. trhu za II.Q.2013
02.04.2013Evidenica  vykonaných prieskumov trhu  za I.Q.2013Evid. za I.Q.2013
31.12.2012Evidencia vykonaných prieskumov trhu za IV. Q.2012Evid. za IV.Q.12
30.09.2012Evidencia vykonaných prieskumov trhu za III.Q.2012Evidencia za III.Q.12
29.06.2012Evidencia vykonaných prieskumov trhu  za II.Q.2012Evidencia za II.Q.12
29.03.2012ŠJ - evidencia vykonaných prieskumov trhu za 1. Q.2012Evidencia prieskumu trhu za 1. kvartál

 

Bližšia špecifikácia zákazky na vyžiadanie.

 

"PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v profile verejného obstarávateľa:  Profil obstarávateľa