Adaptačné cvičenia

Adaptačné cvičenia

V rámci vyučovacieho procesu realizujeme Adaptačné cvičenia podľa individuálnych potrieb žiakov 1. a 2. ročníka.

Čo je cieľom?

V spolupráci s triednou učiteľkou zefektívniť proces precvičovania a upevňovania schopností a zručností konkrétnych žiakov v procese učenia ako aj ich sociálnych a emocionálnych zručností. 

Kto sa deťom bude venovať?

Adaptačné cvičenia budú realizované pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky a školskej psychologičky.

V prípade otázok kontaktujte:

Mgr. Jana Sučková – školský špeciálny pedagóg, e-mail: suckova@zspa.sk  

Mgr. Monika Jánošíková – školský psychológ, e-mail: janosikova@zspa.sk