05.09.2022

Ponuka


Centrum voľného času ANGELPARK je výchovno-vzdelávacím zariadením pre žiakov ZŠ Park Angelinum 8, Košice, ktoré svojou činnosťou zabezpečuje aktívne trávenie mimovyučovacieho času žiakov pod odborným pedagogickým vedením vo viacerých oblastiach.

 

Činnosť v záujmových útvaroch CVČ ANGELPARK začína 19.9.2022

 

Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023

Viac informácií: TU