Odkazy - CPPPaP, CŠPP

Mgr. Dominika Kačmárová, kontaktná psychologička pre našu školu

kacmarova@kpppke.eu

CPPPaP, Karpatská 8

tel.č.:  055/68 23 211

http://www.kpppke.eu

 

Mgr. Lýdia Schlifková, špeciálna pedagogička

CŠPP, Bocatiova 1

tel.č.:  055 / 796 12 11

http://csppke.sk/