Odkazy - CPPPaP, CŠPP

Mgr. Monika DUTKO HASARALEJKOVÁ, kontaktná psychologička pre našu školu

dutko-hasaralejkova@centrumke.sk

CPPPaP, Karpatská 8

tel.č.: 055/68 23 204
https://centrumke.sk/


Mgr. Monika VLADOVÁ, kontaktná špeciálna pedagogička pre našu školu

vladova@centrumke.sk

CPPPaP, Karpatská 8

tel.č.: 055/68 23 215
https://centrumke.sk/