Dobrovoľnícki patróni 2012/2013

Dobrovoľnícki patróni v školskom roku 2012/2013

V minulom školskom roku sme zapojili žiakov školy do nového projektu „Dobrovoľnícki patróni“. Našou prvotnou snahou bolo zaktivizovať žiakov školy k dobrovoľným činom, rozvíjať v žiakoch pocit spolupatričnosti k škole, k triede, viesť ich k vzájomnej pomoci a ochote urobiť niečo pre iných. Starší žiaci majú pod „patronátnymi krídlami“ svojich mladších spolužiakov z 1.stupňa a pomáhajú im.

Tento rok sa im za ochotu pomáhať odmenili pred Vianocami Vianočnou besiedkou – programom, ktorý rozveselil každú triedu starších žiakov, spoločné posedenie tak spríjemnilo predvianočný čas našich žiakov.

Aj tento rok už prebehla Vianočná burza s veľkým úspechom. Pripravené vianočné dekorácie urobili radosť všetkým, ktorí si ich zakúpili. Vyzbieraná finančná čiastka pomôže Hodine deťom a našim projektom Zelená škola a Školská záhrada.

V marci nás čaká Ámosov deň, keď sa zo starších žiakov stanú učitelia a po dohode s triednymi učiteľkami žiakov 1. stupňa odučia niekoľko vyučovacích hodín. Pre obe skupinky žiakov „učitelia“ aj žiaci 1.stupňa to bude určite zaujímavé, podnetné a poučné.

Našou veľkou snahou je zmeniť pomocou práce dobrovoľníkov školskú záhradu na viacúčelový priestor, kde sa žiaci budú môcť učiť a zároveň si oddýchnuť. Vďaka ochote a usilovnosti žiakov a kolegov, ktorí ich  vedú, sa nám to postupne darí. Dúfame, že už po zime budú žiaci aktívne pracovať nielen počas vyučovacích hodín technickej výchovy, ale že sa opäť do skrášlenia tohto priestoru zapoja mnohé triedy aj mimo vyučovania. V minulom roku jednotlivci pracovali počas svojho voľného času a venovali práci v záhrade takmer 600 dobrovoľníckych hodín.

Veríme však, že mnohé ďalšie naše aktivity prispievajú k vytváraniu príjemnej, priateľskej atmosfére na našej škole.

Niekedy stačí aj málo  - inšpiruj sa videom: http://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI

Koordinátorky projektu sú G. Semaničová, B. Šelestáková