Členovia

RADA ŠKOLY

 

Predseda: JUDr. Leo Teodor Vojčík 

 

Členovia:

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Henrieta Herczegová

Mgr. Eva Lázárová

Nepedagogickí zamestnanci školy:

1. Bernadeta Némethová

Zástupcovia rodičov:

1. Ing. Matúš Pleva PhD.

2. Doc. Ing. Peter Džupka PhD.

3. JUDr. Leo Teodor Vojčík

4. Mgr. Andrea Hricová

Zástupcovia zriaďovateľa:

1. p. Michal Djordjevič

2. Mgr. Peter Gacík

3. MUDr. Magdaléna Galdunová

4. Ing. Igor Petrovčík