Členovia

RADA ŠKOLY

 

Predseda: Mgr. Zuzana Kočiková

Členovia:

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Zuzana Kočiková

Mária Fecková

Nepedagogickí zamestnanci školy:

1. Bernadeta Némethová

Zástupcovia rodičov:

1. MUDr. Marek Vargovčák

2. Ing. Slávka Grinčová

3. Doc.Ing. Džupka Peter PhD

4. Ing. Matúš Pleva, PhD.

Zástupcovia zriaďovateľa:

1. p. Michal Djordjevič

2. Mgr. Peter Gacík

3. MUDr. Magdaléna Galdunová

4. Ing. Igor Petrovčík