Spôsob zadávania domácich úloh

  • Na základe požiadaviek väčšiny rodičov bude hlavným komunikačným prostriedkom pre zadávanie a odovzdávanie domácich úloh Edupage. Tu nájdete aj linky na ďalšie použité zdroje.  
  • V prípade záujmu o iný spôsob napr. emailom, „bezkriedy“ je potrebné kontaktovať pedagóga a dohodnúť sa individuálne na tejto zmene. Budeme sa snažiť vyhovieť vašej žiadosti.
  • Pre rozdielne organizačné a technické podmienky práce v jednotlivých rodinách bude uprednostňované zadávanie úloh na celý týždeň dopredu. Napríklad pre predmety SJL a MAT budú žiakom zaslané úlohy väčšinou v piatok, pre prácu v ďalšom týždni od pondelka do piatku. Poskytujeme tým väčší priestor pre individuálne rozvrhnutie práce podľa podmienok každej rodiny.
  • Forma zadávaných domácich úloh bude striedaním aktivít pri práci s učebnicou/ prac.zošitom a práce na vzdelávacích portáloch. V prípade technických problémov, pre ktoré nemôže žiak splniť zadanú úlohu kontaktujte učiteľa a dohodnite sa na zmene zadania.
  • Viac ako polovica našich žiakov má na škole ďalšieho súrodenca a počítač či tablet nepatrí zatiaľ k povinným výbavám každého žiaka ZŠ. Preto nie je možné zabezpečiť online vyučovanie pre všetkých. Po dohode s vyučujúcimi budeme tieto formy používať pre spestrenie a pre udržanie sociálneho kontaktu. Prednosť majú vyučujúci na 1. stupni a vyučujúci cudzích jazykov.  

 

Návody pre prácu v Edupage:

Mobilná aplikácia Edupage:

https://help.edupage.org/?p=u42/u40/e1800&lang_id=2

Návody pre rodičov s viacerými deťmi: 

https://help.edupage.org/?p=u1/u122/u267/u39/e1123&lang_id=2

https://help.edupage.org/?p=u42/u44/u475&lang_id=2

Práca s domácimi úlohami:

https://help.edupage.org/?p=u42#u42-u44