Jarné prázdniny

22.2.2021- 26.2.2021

[Viac]

Pozvánka

Zápis do 1. ročníka 9. a 10. apríla 2021

[Viac]

Oznam - prevádzka školy

od 1.marca 2021- 1.stupeň prezenčnou formou, 2.stupeň dištančnou formou

[Viac]

Mimoškolské aktivity