Pozvánka

Zápis do 1. ročníka 9. a 10. apríla 2021

[Viac]

OZNAM MESTA KOŠICE

- testovanie COVID 19 v termíne od 29.1.-31.1.2021

[Viac]

Oznam - prevádzka školy a školských zariadení

Organizácia vyučovania a prevádzka školy od 18.januára 2021- pokračuje bez zmien

[Viac]

Mimoškolské aktivity