Ocenenie

Úspech našej školy v celoslovenskom hodnotení

[Viac]

Oznam

Informácie pre rodičov budúcich školákov

[Viac]

Oznam

60. výročie založenia našej školy - hľadáme absolventov, učiteľov, rodičov

[Viac]

Oznam

Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022

[Viac]

Mimoškolské aktivity