Krajské a vyššie 2022/2023

IBobor - online informatická súťaž

celoslovenské kolo

Frischer Viliam  3.S  1. - 242. miesto
Vasilišin Max  3.S  1. - 242. miesto
Kralovanský Peter  8.B  1. - 250. miesto

 

Ruské slovo - Skupinový spev

 krajské kolo 

Kaščáková Nina 8.B 1. miesto - družstvo
Papcunová Barbora 8.B  
Štieberová Zuzana 8.B  
Petriková Andrea 8.D  

 

celoslovenské kolo 

Kaščáková Nina 8.B 2. miesto - družstvo
Papcunová Barbora 8.B  
Štieberová Zuzana 8.B  
Petriková Andrea 8.D  

 

 Spoznávame Slovensko - súťaž vydavateľstva AITEC

1. kolo  Slovensko v minulosti, súčasnosti a dnes

trieda 4.S    1. miesto

 

4. kolo  Od Hornádu po Dunajec

trieda 4.S    3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín


2. kategória - próza

regionálne kolo

 Rozemberg Samuel  6.A  1. miesto

 

krajské kolo

 Rozemberg Samuel  6.A  čestné uznanie

 

Geografická olympiáda


kategória E - 8. a 9. ročník

krajské kolo

 Kravčák Alex  8.D  2. miesto

 

celoslovenské kolo

 Kravčák Alex  8.D  úspešný riešiteľ

 

Biologická olympiáda 

kategória E - zoológia

krajské kolo

 Reya Von Cserey  7.A  úspešný riešiteľ

 

Scratch Cup - programovanie

celoslovenské online kolo

 Fedáková Jana  8.C  33. miesto

 

Klokanko - celoslovenská matematická súťaž

Môcik Šimon  1.L 1. miesto
Grosoš Sebastián  1.Z 1. miesto
Doršič Marek  1.Z 1. miesto
Frischer Viliam  3.S 1. miesto
Kaščák Daniel  3.V 1. miesto

 

Maksík - matematická korešpondenčná súťaž

Schwartz   Pavol  2.T  1. - 547. miesto
Verner Robert  2.T  1. - 547. miesto
Havírová Kalina  3.S  1. - 278. miesto