Krajské a vyššie 2022/2023

 

IBobor - online informatická súťaž

celoslovenské kolo

Frischer Viliam  3.S  1. - 242. miesto
Vasilišin Max  3.S  1. - 242. miesto
Kralovanský Peter  8.B  1. - 250. miesto

 

Ruské slovo - Skupinový spev

 krajské kolo 

Kaščáková Nina 8.B 1. miesto - družstvo
Papcunová Barbora 8.B  
Štieberová Zuzana 8.B  
Petriková Andrea 8.D  

 

celoslovenskéské kolo 

Kaščáková Nina 8.B 2. miesto - družstvo
Papcunová Barbora 8.B  
Štieberová Zuzana 8.B  
Petriková Andrea 8.D  

 

 

Slovensko v minulosti, súčasnosti a dnes

súťaž vydavateľstva AITEC, dokumentárny film

trieda 4.S    1. miesto