Školské súťaže 2023/2024

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 Truchlá Zuzana  9.C 1. miesto
 Oršula Šimon  9.C 2. miesto
 Balčíková Lea  9.C 3. miesto

 

Technická olympiáda

kategória A

 Fedorco Matúš  9.B 1. miesto
 Šimko Adam  8.A 2. miesto
 Pavlovič Matej  8.A 3. miesto

 

kategória B

 Chovancová Viktória  5.D 1. miesto
 Gášpár Richard  6.B 2. miesto
 Robský Tomáš  7.A 3. miesto

 

Olympiáda v anglickom jazyku

kategória 1A

 Vojčík Emma Clara   7.B 1. miesto
 Gášpár Richard  6.B 2. miesto
 Futášová Sandra  7.A 3. miesto

 

kategória B

 Truchlá Zuzana  9.C 1. miesto
 Semaničová Barbora  9.B 2. miesto
 Papcunová Barbora  9.B 3. miesto

 

Dejepisná olympiáda

kategória C

 Kriško Peter   9.B 1. miesto

 

kategória D

 Janoščík Alex  8.B 1. miesto
 Orság Matej  8.A 2. miesto

 

kategória E

 Valušová Lýdia  7.B 1. miesto
 Feher Filip  7.A 2. miesto
 Futáš Richard  7.A 3. miesto

 

kategória F

 Feher Adam  6.C 1. miesto
 Simonová Hana  6.C 2. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

kategória 1A

 Valušová Lýdia  7.B 1. miesto

 

kategória B

 Hoffmannová Lenka  9.A 1. miesto
 Butkovičová Ivana  9.B 2. miesto
 Semaničová Barbora  9.B 3. miesto

 

Geografická olympiáda

 kategória E

 Kravčák Alex  9.A  1. miesto
 Kriško Peter  9.B 2. miesto
 Gášpár Michal  8.A 2. miesto

 

kategória F

 Ujlaky Matúš  7.C  1. miesto
 Petrovajová Miriam  6.C  2. miesto
 Stahovcová Barbora  6.B  3. miesto

 

kategória G

 Antorži Matej  5.A  1. miesto
 Šutorová Tereza  5.A 2. miesto
 Javornická Lívia  5.A  2. miesto