Školské súťaže 2023/2024

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

 Truchlá Zuzana  9.C 1. miesto
 Oršula Šimon  9.C 2. miesto
 Balčíková Lea  9.C 3. miesto

 

Technická olympiáda

kategória A

 Fedorco Matúš  9.B 1. miesto
 Šimko Adam  8.A 2. miesto
 Pavlovič Matej  8.A 3. miesto

 

kategória B

 Chovancová Viktória  5.D 1. miesto
 Gášpár Richard  6.B 2. miesto
 Robský Tomáš  7.A 3. miesto

 

Olympiáda v anglickom jazyku

kategória 1A

 Vojčík Emma Clara   7.B 1. miesto
 Gášpár Richard  6.B 2. miesto
 Futášová Sandra  7.A 3. miesto

 

kategória B

 Truchlá Zuzana  9.C 1. miesto
 Semaničová Barbora  9.B 2. miesto
 Papcunová Barbora  9.B 3. miesto

 

Dejepisná olympiáda

kategória C

 Kriško Peter   9.B 1. miesto

 

kategória D

 Janoščík Alex  8.B 1. miesto
 Orság Matej  8.A 2. miesto

 

kategória E

 Valušová Lýdia  7.B 1. miesto
 Feher Filip  7.A 2. miesto
 Futáš Richard  7.A 3. miesto

 

kategória F

 Feher Adam  6.C 1. miesto
 Simonová Hana  6.C 2. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

kategória 1A

 Valušová Lýdia  7.B 1. miesto

 

kategória B

 Hoffmannová Lenka  9.A 1. miesto
 Butkovičová Ivana  9.B 2. miesto
 Semaničová Barbora  9.B 3. miesto

 

Geografická olympiáda

 kategória E

 Kravčák Alex  9.A  1. miesto
 Kriško Peter  9.B 2. miesto
 Gášpár Michal  8.A 2. miesto

 

kategória F

 Ujlaky Matúš  7.C  1. miesto
 Petrovajová Miriam  6.C  2. miesto
 Stahovcová Barbora  6.B  3. miesto

 

kategória G

 Antoži Matej  5.A  1. miesto
 Šutorová Tereza  5.A 2. miesto
 Javornická Lívia  5.A  2. miesto

 

Pytagoriáda

3. ročník

 Zápachová Daniela  3.S 1.-2. miesto
 Straka Leo  3.S 1.-2. miesto
 Tešliar Marko  3.T 3.-6. miesto
 Megela Alex  3.T 3.-6. miesto
 Majerník Maxim  3.T 3.-6. miesto
 Verner Róbert  3.T 3.-6. miesto

 

4. ročník

 Tegzová Barbora  4.S 1. miesto
 Frischer Viliam  4.S 2. miesto
 Feher Daniel  4.M 3. miesto

 

5. ročník

 Butkovič Matej  5.B 1. miesto
 Lihanová Olívia  5.A 2.-3. miesto
 Porubský Matej  5.C 2.-3. miesto

 

6. ročník

 Petrovajová Miriam  6.C 1. miesto
 Antalíková Natália  6.C 2.-3. miesto
 Feher Adam  6.C 2.-3. miesto

 

Superstar

1. stupeň

 Šutorová Paulína  3.T 1. miesto
 Cirbusová Stela  3.P 2. miesto
 Bajusová Nina  3.T 3. miesto

 

2. stupeň

 Bružeňáková Lenka  6.B 1. miesto
 Tolia John Francis  5.C 2. miesto
 Alezárová Alena  8.B 3. miesto

 

Slávik Slovenska

1. kategória (1.-3. ročník)

 Šutorová Paulína  3.T 1. miesto
 Bajusová Nina  3.T 2. miesto
 Kraus Sofia  1.M 3. miesto

 

2. kategória (4.-6. ročník)

 Bružeňáková Lenka  6.B 1. miesto
 Tolia John Francis  5.C 2. miesto
 Kubáni Michelle  5.D 3. miesto

 

3. kategória (7.-9. ročník)

 Kreutzerová Simona  8.A 1. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

Poézia

2. kategória 

 Kočiš Lukáš  5.B 1. miesto
 Bružeňáková Lenka  6.B 2. miesto
 Geffertová Alena  6.A 3. miesto

 

3. kategória 

 Horňáková Nina  8.B 1. miesto
 Geffertová Jana  8.B 2. miesto
 Boroš Jakub  7.A 3. miesto

 

Próza

2. kategória 

 Džupková Valentína  6.C 1. miesto
 Lihanová Olívia  5.A 2. miesto
 Šutorová Tereza  5.A 3. miesto

 

3. kategória 

 Rozenberg Samuel  7.A 1. miesto
 Pahuli Eliška  7.A 2. miesto
 Vazurová Júlia  8.A 3. miesto