Tvoríme s Danielom Hevierom

Daniela Heviera určite netreba nikomu predstavovať. Jeden z najznámejších slovenských spisovateľov vytvoril pre deti na celom Slovensku projekt "Tvoríme s Danielom Hevierom". Deti spolu so spisovateľom budú pracovať na novej knihe D.Heviera, stanú sa jej spoluautormi. Projekt začal v apríli tohto roku a končiť by sa mal koncom budúceho školského roku. Z časového hľadiska sa teda jedná o dlhodobý projekt, počas ktorého deti dostávajú priamo od spisovateľa úlohy zamerané na tvorivé písanie a tvorbu ilustrácií. D.Hevier bude s deťmi viesť aj online hodinu, osobne ich podporovať v ich tvorbe. Veľmi sa tešíme, že sme jedna z mnohých slovenských škôl, ktoré majú tú česť spolupracovať s tak úspešným spisovateľom a obohacovať tak naše deti o nové skúsenosti. Do projektu sú zapojené dve triedy našej školy VII.A a VII. B trieda spolu s ich triednymi učiteľkami, Mgr. Zuzkou Knapovou a Mgr. Dadkou Kánássy

Ak by ste chceli vedieť o projekte a o tom, ako sa nám darí, viac nájdete na FB stránke: Radostná škola Daniela Heviera