Kam na SŠ

Pri výbere strednej školy vám pomôže výchovná poradkyňa, pravidelne aktualizované nástenné noviny v škole a aj tieto webové stránky:

 

www.komposyt.sk/

 

http://www.svsmi.sk/prehlady.aspx


 http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol

 

http://www.zoznamskol.eu/