Geografia

 
Čo zobrazujú vrstevnice

O tom, že čítanie máp môže byť nesmierne zábavné sa presvedčili žiaci 5.ročníka, ktorí realizovali tému Čo zobrazujú vrstevnice. Pomocou tabletov a aplikácie LandscapAR sa premenili na moderných kartografov. Nimi vytvorenú mapu transformovala aplikácia do 3D podoby. Z toho vyšli naozaj zaujímavé diela. Vďaka tejto hodine spoznali najmä aký význam na mape majú vrstevnice.   

 
 
 
 
 
 
 
Hľadanie stratenej súradnice

Hľadanie súradníc prebehlo v školskej záhrade, ktorá ponúka možnosť využiť väčší priestor ako bežná trieda. Žiaci pri  ňom využívali QR- kódy, v ktorých mali zašifrované úlohy. Ich riešením mali zistiť súradnicu hľadaného bodu. Pri učení využili geocaching aj digitálne kompasy v tabletoch a mobiloch a samozrejme svoje vedomosti a zručnosti.  

 
 
 
 
 
 
Aký význam majú fontány v cestovnom ruchu

Pri téme cestovného ruchu na Slovensku sme sa zamýšľali nad významom výnimočných prvkov v mestskej krajine. Pomocou internetu sme museli nájsť množstvo informácií. Pracovali sme s registrom nehnuteľných pamiatok, kde sme riešili úlohy o kultúrnych pamiatkach Košíc a priľahlých obcí. Pomocou internetu a Google Streetview sme objavovali nielen košické, ale aj svetovo známe fontány.   

 
 
 
 
Otroctvo
Metodika s názvom OTROCTVO je určená žiakom 6. ročníka. V triede 6.A sme najprv diskutovali o rozdielnostiach v rasách a spoznali štruktúru obyvateľstva imitatie horloges Afriky. Potom nasledovala práca na zlepšení porozumeniu textu. Vďaka zadanému textu zisťovali, aké boli cesty otrokov z Afriky, kvôli čomu ich vyvážali a za akých podmienok. Viac o metodike: TU