Školské súťaže 2022/2023

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 Kuželová Paulína  8.B 1. miesto
 Kravčák Alex  8.D 2. miesto
 Truchlá Zuzana  8.C 3. miesto

 

Technická olympiáda

 kategória A

 Grušovský Tomáš  8.D  1. miesto
 Fedorco Matúš  8.B  2. miesto
 Farkaš Tomáš  8.B  3. miesto

 

kategória B

 Gášpár Richard  5.D  1. miesto
 Pavlovič Matej  7.A  2. miesto
 Pahuli Eliška  6.A  3. miesto

 

Pytagoriáda

3. ročník

 Frischer Viliam  3.S  1. miesto
 Kaščák Daniel  3.V  2. miesto
 Hudák Alex  3.M  3. - 4. miesto
 Gedeonová Ella  3.S  3. - 4. miesto

 

4. ročník

 Lihanová Olívia  4.B  1. miesto
 Pribulová Mia  4.B  2. miesto
 Pavlovičová Anna  4.V  3. - 4. miesto
 Trška Ján Adam  4.S  3. - 4. miesto

 

5. ročník

 Zeleňák Tomáš  5.A  1. miesto
 Baboľová Michaela  5.A  2. miesto
 Matyšák Alex  5.D  3. miesto

 

6. ročník

 Vojčík Emma Clara  6.B  1. miesto    
 Šonka Samuel  6.A  2. miesto  
 Stahovcová Simona  6.A  3. miesto

 

7. ročník

 Badó Damián  7.A   1. miesto
 Cserey Reya Von  7.A  2. miesto
 Dulinová Zuzana  7.B  3. miesto

 

8. ročník

 Kralovanský Peter  8.B  1. miesto
 Pleva Ján  8.B  2. miesto
 Kriško Peter  8.B  3. miesto

 

  

Geografická olympiáda

kategória G - 5. ročník

 Petrovajová Miriam  5.C  1. miesto
 Špirková Tatiana  5.A  2. miesto
 Budaj Tomáš  5.C  3. miesto

 

kategória F - 6. a 7. ročník

 Halušková Ella  7.B  1. miesto
 Robský Tomáš   6.A  2. miesto
 Gášpár Michal  7.A  3. miesto

 

kategória E - 8. a 9. ročník

 Kravčák Alex  8.D  1. miesto
 Kriško Peter  8.B  2. miesto
 Kršák Maximilián  8.A  3. miesto

  

Dejepisná olympiáda

kategória C - 9. ročník

 Paňko Juraj  9.B  1. miesto
 Hrunková Lucia  9.A  2. miesto
 Paňko Matej  9.B  3. miesto

 

kategória D - 8. ročník

 Kriško Peter  8.B  1. miesto
 Štieberová Zuzana  8.B  2. miesto
 Truchlá Zuzana  8.C  3. miesto

 

kategória E - 7. ročník

 Orság Matej  7.A  1. miesto

 

kategória F - 6. ročník

 Kirchmayer Alexander Solace  6.A  1. miesto
 Feher Filip  6.A  2. miesto
 Belas Šimon  6.A  3. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku 

kategória 1A

Gášpár Michal  7.A  1. miesto
Šoltésová Liana  7.A  2. miesto


kategória 1B

 Semaničová Barbora  8.B  1. miesto
 Lévayová Linda  8.A  2. miesto
 Kršák Maximilián  8.A  3. miesto

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

kategória 1A

Gášpár Michal  7.A  1. miesto
Maťašovský Dominik  7.B  2. miesto
Pleva Pavol  6.A  3. miesto


kategória 1B

 Truchlá Zuzana  8.C  1. miesto
 Lopušniaková Laura  8.C  2. miesto
 Vukušičová Sandra  8.A  3. miesto

 

Biologická olympiáda

kategória C-TP

 Truchlá Zuzana  8.C  1. miesto
 Papcunová Barbora  8.B  2. miesto
 Balčíková Lea  8.C  3. miestoHviezdoslavov Kubín

Poézia

1. kategória 

 Tolia Francis  4.S  1. miesto
 Mohamed Ahmed Selina   2.S  2. miesto
 Kočiš Lukáš  4.M  3. miesto

 

2. kategória 

 Džupková Valentína  5.C  1. miesto
 Boroš Jakub  6.A  2. miesto
 Simonová Hana  5.C  3. miesto
 Stahovcová Simona  6.A  3. miesto

 

3. kategória 

 Štieberová Zuzana  8.B  1. miesto
 Horňáková Nina  7.B  2. miesto
 Geffertová Jana  7.B  3. miesto
 Vazúrová Júlia  7.A  3. miesto

 

Próza

1. kategória 

 Lihanová Olívia  4.B  1. miesto
 Bajusová Nina  2.T  2. - 3. miesto
 Murcková Liliana  2.T  2. - 3. miesto

 

2. kategória 

 Rozenberg Samuel  6.A  1. miesto
 Pahuli Eliška  6.A  2. miesto
 Koľveková Tara  5.D  3. miesto

 

3. kategória 

 Lopušniaková Laura  8.C  1. miesto
 Cserey Reya Von  7.A  2. miesto
 Butkovičová Ivana  8.B  3. miesto

 

Šaliansky Maťko

 1. kategória 

 Leonard Timko  3.V  1. miesto
 Geletková Martina  3.V  2. miesto
 Tegzová Barbora  3.S  3. miesto
 Majláth Matúš  3.S  3. miesto

 

2. kategória 

 Mia Pribulová  4.B  1. miesto
 Džupková Valentína  5.C  2. miesto
 Lihanová Olívia  4.B  3. miesto
 Kuželová Tereza  4.M  3. miesto

 

3. kategória 

 Horňáková Nina  7.B  1. miesto
 Rozenberg Samuel  6.A  2. miesto

 

Olympiáda v ruskom jazyku 

kategória A1

 Šebáková Natália  8.D  1. miesto
 Štieberová Zuzana  8.B  2. miesto
 Jusko Adam  8.D  3. miesto


kategória A2

 Bružeňáková Kristína  8.D  1. miesto