Krajské a vyššie 2021/2022

 

IBobor - online informatická súťaž

 

celoslovenské kolo

 

Kaščák Daniel 2.V 1. - 808. miesto
Hvizdošová Gréta 2.V 1. - 808. miesto
Vargovčák Jakub 2.V 1. - 808. miesto
Buša Richard 5.C 1. - 875. miesto
Šonka Samuel 5.A 1. - 875. miesto
Stahovcová Simona 5.A 1. - 875. miesto
Hencovská Natália 5.B 1. - 875. miesto

 

Ruské slovo - Skupinový spev

 

krajské kolo

 

Kuželová Paulína 7.B 2. miesto - družstvo
Papcunová Barbora 7.B  
Štieberová Zuzana 7.B  
Šebáková Natália 7.D  

Ruské slovo - Poézia

krajské kolo

 

Grinčová Klára Izabela 7.D 4. miesto 
Rizmanová Ema 6.A 5. miesto 

 

Dejepisná olympiáda

 

krajské kolo

 

Borošová Barbora 8.B úspešný riešiteľ

 

Klokanko - celoslovenská matematická súťaž

 

Cirbusová Stela 1.P 1.-1671. miesto
Sakáčová Eliška 2.M 1.-334. miesto
Márkuš Mia 2.V 1.-334. miesto
Dreveňáková Ella 2.V 1.-334. miesto
Mesarošová Michaela 3.B 1.-560. miesto
Antoži Matej 3.B 1.-560. miesto
Hlôšková Nina 3.M 1.-560. miesto
Ujlaky Daniela 3.M 1.-560. miesto

 

Maksík - matematická korešpondenčná súťaž

 

Ružičková Tamara 2.S 1.-338. miesto