Krajské a vyššie 2023/2024

IBobor - online informatická súťaž

celoslovenské kolo

kategória Drobec    
Ďurica Richard  2.P  1. - 560. miesto
Javornický Patrik  3.L  1. - 560. miesto
Lešková Tamara  3.P  1. - 560. miesto
Petrovaj Dávid  3.P  1. - 560. miesto
kategória Bobrík    
Antoži Matej  5.A  1. - 1242. miesto
Javornická Lívia  5.A  1. - 1242. miesto
Kirchmayer Mina Laura  4.S  1. - 1242. miesto
Lihanová Olívia  5.A  1. - 1242. miesto
Pleva Jozef  4.V  1. - 1242. miesto
Porubský Matej  5.C  1. - 1242. miesto
kategória Benjamín    
Porubský Jakub  7.A  1. - 169. miesto
Stahovcová Simona  7.A  1. - 169. miesto

 

 Ruské slovo - Skupinový spev

 krajské kolo 

Kuželová Paulína 9.B 2. miesto - družstvo
Papcunová Barbora 9.B  
Štieberová Zuzana 9.B  
Šebáková Natália 9.C  

 

Super florbal

 krajské kolo 

Badó Damián 8.A 1. miesto - družstvo
Hindoš Daniel 8.B  
Hvizdák Aleš 9.B  
Jančok Jakub 9.A  
Kračmár Boris 8.B  
Kračmár Simon 8.B  
Miškuf Filip  8.B  
Rigo Maxim  7.C  
Takáč Tomáš  8.B  
Tatarka Samuel  7.C  

 

 Chemická olympiáda

 krajské kolo 

Kriško Peter 9.B úspešný riešiteľ

 

 Šaliansky Maťko

 celoslovenské kolo 

Rozenberg Samuel 7.A 1. miesto

 

 Hviezdoslavov Kubín

 krajské kolo 

Rozenberg Samuel 7.A 2. miesto

 

 Geografická olympiáda

 krajské kolo 

Kravčák Alex 9.A 1. miesto

 

 Olympijský odznak všestrannosti

 krajské kolo 

Feilová Zuzana 6.C 3. miesto - družstvo
Feher Adam 6.C  
Škorcová Patrícia 7.B  
Hoffmann Peter 7.C  
Králová Laura 8.A  
Šandrik Oliver 8.A  
Jalčová Alica 9.C  
Andreji Adam 9.C