Obvodné a mestské 2022/2023

Olympiáda v anglickom jazyku

kategória 1A

 Gášpár Michal  7.A  úspešný riešiteľ

 

kategória 1B

 Truchlá Zuzana  8.C  úspešný riešiteľ

  

Matematická olympiáda

kategória Z5

 Matyšák Alex  5.D 1. miesto
 Budaj Tomáš  5.C úspešný riešiteľ
 Matyšák Richard  5.D úspešný riešiteľ
 Antalíková Natália  5.C úspešný riešiteľ

 

Plachého míľa

 Hvizdáková Alex  6.C  1. miesto
 Graban Richard  6.C  1. miesto

 

Dejepisná olympiáda

kategória C - 9. ročník

 Hrunková Lucia  9.A  úspešný riešiteľ
 Paňko Juraj  9.B  úspešný riešiteľ

 

kategória F - 6. ročník

 Kirchmayer Alexander Solace  6.A  1. miesto

 

Escape room 

mestská informatická súťaž

 Porubský Jakub  6.A  3. miesto

 

EGJAK - GAMES 

mestská anglická súťaž

 Lopušniaková Laura  8.C  1. miesto - družstvo
 Truchlá Zuzana  8.C  
 Semaničová Barbora  8.B  
 Urdzík Peter  9.A