Obvodné a mestské 2022/2023

Olympiáda v anglickom jazyku

kategória 1A

 Gášpár Michal  7.A  úspešný riešiteľ

 

kategória 1B

 Truchlá Zuzana  8.C  úspešný riešiteľ

  

Matematická olympiáda

kategória Z5

 Matyšák Alex  5.D 1. miesto
 Budaj Tomáš  5.C úspešný riešiteľ
 Matyšák Richard  5.D úspešný riešiteľ
 Antalíková Natália  5.C úspešný riešiteľ

 

kategória Z8

 Kriško Peter  8.B úspešný riešiteľ
 Kralovanský Peter  8.B úspešný riešiteľ

 

Plachého míľa

 Hvizdáková Alex  6.C  1. miesto
 Graban Richard  6.C  1. miesto

 

Dejepisná olympiáda

kategória C - 9. ročník

 Hrunková Lucia  9.A  úspešný riešiteľ
 Paňko Juraj  9.B  úspešný riešiteľ

 

kategória F - 6. ročník

 Kirchmayer Alexander Solace  6.A  1. miesto

 

Escape room 

mestská informatická súťaž

 Porubský Jakub  6.A  3. miesto

 

EGJAK - GAMES 

mestská anglická súťaž

 Lopušniaková Laura  8.C  1. miesto - družstvo
 Truchlá Zuzana  8.C  
 Semaničová Barbora  8.B  
 Urdzík Peter  9.A  

 

Škola plná talentov

Mestská dejepisná súťaž

7. ročník

 Gášpár Michal  7.A  2. miesto - družstvo
 Orság Matej  7.A  
 Šimko Adam  7.A  

 

Mestská technická súťaž

 Fedorco Matúš  8.B  čestné uznanie - 8. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

1. kategória - próza

 Lihanová Olívia   4.B  2. miesto

 

2. kategória - poézia

 Džupková Valentína  5.C  čestné uznanie

 

2. kategória - próza

 Rozemberg Samuel  6.A  1. miesto

 

Pytagoriáda

3. ročník

 Frischer Viliam  3.S  1. miesto
 Kaščák Daniel  3.V úspešný riešiteľ
 Gedeonová Ella   3.M úspešný riešiteľ
 Hudák Alex  3.S úspešný riešiteľ

 

4. ročník

 Lihanová Olívia  4.B úspešný riešiteľ
 Pavlovičová Anna  4.V úspešný riešiteľ

 

5. ročník

 Zeleňák Tomáš  5.A  1. miesto
 Matyšák Alex  5.D úspešný riešiteľ

 

6. ročník

 Stahovcová Simona  6.A úspešný riešiteľ

 

7. ročník

 Dulinová Zuzana  7.B úspešný riešiteľ

 

8. ročník

 Kriško Peter  8.B úspešný riešiteľ
 Kralovanský Peter  8.B úspešný riešiteľ

 

Geografická olympiáda

kategória G - 5. ročník

 Petrovajová Miriam  5.C úspešný riešiteľ
 Budaj Tomáš  5.C úspešný riešiteľ

 

kategória F - 6. a 7. ročník

 Halušková Ella  7.B úspešný riešiteľ
 Robský Tomáš   6.A úspešný riešiteľ

 

kategória E - 8. a 9. ročník

 Kravčák Alex  8.D  2. miesto
 Kriško Peter  8.B úspešný riešiteľ
 Kršák Maximilián  8.A úspešný riešiteľ

 

Biologická olympiáda 

kategória E - zoológia

 Reya Von Cserey  7.A  1. miesto

 

Basketbal

 Majoroš Martin  9.A 1. miesto - družstvo
 Benko Adam  8.A  
 Kralovanský Peter  8.B  
 Vaško Jakub  8.C  
 Maindl Juraj  8.C  
 Hvizdák Aleš  8.D  
 Psotka František  8.D  
 Zimka Sebastien  8.D  
 Klíma Benjamin  7.B  
 Maťašovský Dominik  7.B  
 Hutník Filip  6.B  
 Saučin Martin  6.B  

Malý futbal mladších žiakov - Školský pohár SFZ

 Badó Damián  7.A 2. miesto - družstvo
 Forray Marcus  6.C  
 Graban Richard  6.C  
 Jalč Jakub  6.B  
 Železník Marek  6.B  
 Koščo MarKo  6.C  
 Gašpár Richard  5.D  
 Papcun Maxim Damián  5.A  
 Vaľo Matej  5.A  

Vybíjaná

 Škorcová Patrícia  6.B 3. miesto - družstvo
 Psotková Dorota  6.B  
 Šteinerová Sarah  6.B  
 Balčíková Barbora Zuzana  6.A  
 Blašková Bianka  6.A  
 Tkáčová Dorota  6.A  
 Stahovcová Simona  6.A  
 Trnková Tamara  6.A  
 Andrejčáková Dáša  6.C  
 Hvizdáková Alex  6.C  
 Kršáková Zoja  6.C  
 Feilová Zuzana  5.D  
 Kučerová Anna  5.B