Krajské a vyššie 2015/2016

"Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas" - umelecký prednes

 

Mozešová Natália V.D 1. miesto

 

Minivybíjaná

 

Adamová Tamara IV.S 2. miesto - družstvo
Bogušová Dušana IV.S  
Böhmannová Petra IV.S  
Ďurkovič Matúš IV.S  
Filip Sebastián IV.S  
Grabanová Stella IV.S  
Heinzl Jakub Maximilián IV.S  
Hlebašková Laura Monika IV.S  
Hlôška Alexander IV.S  
Oberhauser Jakub IV.S  
Petruš Oliver IV.S  
Pješčáková Katarína IV.S  
Pribulová Ella IV.P  
Rigo Simon IV.S  

 

Biologická olympiáda

 

krajské kolo

Rusinko Ivo VI.A 4. miesto

 

Baltie2016 - programovanie

 

krajské kolo

Blišťan Jakub V.D 3. miesto
Majza Maxim V.B úspešný riešiteľ
Mikluš Martin VIII.C úspešný riešiteľ
Tomášek Matej VIII.C úspešný riešiteľ

 

národné kolo

Blišťan Jakub V.D 4. miesto
Tomášek Matej VIII.C úspešný riešiteľ

 

Šaliansky Maťko 

 

národné kolo

Mozešová Natália V.D 2. miesto

 

IHRA - programovanie počítačových hier

 

Gribushin Stanislav IX.A 3. miesto