Internetové odkazy

Interaktívne testy:

Testy Alf

Virtuálna knižnica:

www.bezkriedy.sk (pre žiakov)   

www.komensky.sk  (pre rodičov)  

www.zborovna.sk  (pre učiteľov)

Zdigitalizované učebnice:

www.eaktovka.sk