Kolégium Zelenej školy

Kolégium Zelenej školy

 

Pedagogickí zamestnanci:

p. riaditeľka Brédová

p. uč. Vrtiš - koordinátor pre 2. stupeň

p. uč. Kočíková - koordinátor pre 1. stupeň

p. uč. Lukaš - starostlivosť o záhradu

p. uč. Šándorová - starostlivosť o záhradu

p. uč. Lippártová - starostlivosť o záhradu

 

Žiaci 1. stupeň

Bakajsová, Krišková, Tarnóczyová, Bliščan, Košiarová, Smreková - 4.ročník

 

Žiaci 2. stupeň

Vojtková, Filipová, Košiar - 5. ročník, Moricová, Koščaková - 6. ročník, Tóthová, Badová - 8. ročník