Dôležité termíny

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Prihlášky na stredné školy

Informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023: TU

 

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá  prijatia na SŠ a termíny  talentových skúšok do 1.2.2022.

Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2022.

 

Testovanie  9 – 2022 sa  uskutoční  6. apríla 2022  (streda)

Náhradný termín testovania  - 21. apríla 2022

 

Testovanie  5 – 2022   sa  uskutoční  18. mája 2022  (streda)