Dôležité termíny

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Prihlášky na stredné školy 

Termín podania prihlášok  na SŠ (na všetky typy)  najneskôr do  20.3.2023 

Prijímacie skúšky: 

1. kolo prijímacích skúšok: 

Netalentové odbory:  

1. termín:  4. – 5.5.2023   

2. termín:  9. – 10.5.2023   

Talentové odbory:      

1. termín:  28.4. – 3.5.2023   

2. termín:  11.5. – 15.5.2023   

2. kolo prijímacích skúšok: 20. - 21.6.2023 

 

Testovanie 9 sa  uskutoční  22. marca 2023  (streda) 

Náhradný termín testovania  - 4. apríla 2023 

  

Testovanie 5 sa uskutoční 17. mája 2023  (streda)