Dôležité termíny

Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov

Prihlášky na stredné školy:

Termín podania prihlášok  na SŠ (na všetky typy) najneskôr do  20. 3. 2024 

Prijímacie skúšky: 

1. kolo prijímacích skúšok : 

Netalentové odbory:   1. termín:  2. – 3. 5. 2024   (2. termín:  6. – 7. 5. 2024)  

Talentové odbory: 1. termín:  29.4. – 30.4. 2024   (2. termín:  9. – 10. 5. 2024)  

2. kolo prijímacích skúšok : 18. - 19. 6. 2024 

 

Testovanie  9 sa  uskutoční  20. marca 2024  (streda) 

 Náhradný termín testovania  - 4. apríla 2024 (štvrtok)