Dôležité termíny

20.11. 2019 Testovanie piatakov ZŠ

.

do 1.2.2020 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na talentové odbory.

do 20.2.2020 Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ  na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 31.3.2020 Stredné školy zverejnia kritéria prijatia na štúdium na netalentové odbory.

15.3. - 30.4.2020 Talentové skúšky  zrušené, uskutočnia sa 1.týždeň po obnovení vyučovania

1.4. 2020     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ  - zrušené

do 15.5.2020 Zákonný zástupca  podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

2, týždeň po obnovení vyučovania -   1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

 

23.6.2020 2.kolo prijímacích skúšok