Škola priateľská k deťom

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

V šk.roku 2010/2011 sme sa zapojili do projektu organizácie UNICEF Škola priateľská k deťom. Jeho cieľom bolo pri vytváraní školského prostredia priateľského k deťom  uplatňovať ako kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa. Rôznymi aktivitami sme počas celého roka vytvárali priestor na aktívnu prácu s Deklaráciou práv dieťaťa. Všetci pedagógovia absolvovali školenie zamerané na dodržiavanie a správne pochopenie práv dieťaťa. V spolupráci s UNICEF sme spolu s vybratými triedami uskutočnili besedy zamerané na život detí a ich práva na celom svete. Usporiadali sme Vianočný predaj pohľadníc, z ktorých výťažok sme venovali charitatívnym účelom UNICEF. Žiaci 4- 8 ročníka sa spolu s triednymi učiteľmi aktívne zapojili do tvorby nového školského poriadku ,ktorý mali možnosť pripomienkovať učitelia aj rodičia. Jeho platnosť sa začne v šk.r. 2011/2012. Projekt bol úspešne ukončený získaním titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.