Obvodné a mestské 2016/2017

Beh o Pohár starostu MČ Košice - Staré Mesto

 

Harčarová Veronika IX.C 1. miesto
Košík Richard IX.A 3. miesto

 

Obvodné kolo v cezpoľnom behu

 

Čižmariková Zuzana VIII.C 3. miesto - družstvo
Harčarová Martina VII.C  
Velgosová Miroslava VIII.C  
Velgosová Michaela IX.A  

 

 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

Simonová Katarína VIII.A úspešný riešiteľ

 

Memoriál Magdalény Kapcárovej - plávanie ZŠ MČ Košice-Staré Mesto

 

Balčík Adam VII.A 3. miesto - družstvo
Böhmannová Petra V.C  
Hlebašková Laura Monika V.C  
Kopolovets Ivan VI.B  
Mitro Adam VI.B  
Papcun Alex Sebastián VI.B  
Timkaničová Ivana VI.B  
Urdzíková Katarína VII.C  
Žebík Dominik V.A  

 

jednotlivci

Balčík Adam VII.A 2x3. miesto 
Urdzíková Katarína VII.C

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

Terra Incognita

 

Hrunková Zuzana VII.C 2. miesto - družstvo
Matuová Stela VII.B  
Niedelský Šimon VII.A  

 

Pytagoriáda


Madarasová Zuzana VII.C 1. miesto
Koperdák Marek III.Z úspešný riešiteľ

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Pustaiová Soňa VII.A 2. miesto
Kalmár Damián VII.B 3. miesto

 

Matematická olympiáda

 

Kralovanská Ema V.A 3. miesto
Semanič Tomáš V.C 3. miesto
Halász Hugo VIII.C úspešný riešiteľ
Krescanko Šimon VII.B úspešný riešiteľ
Mitro Adam VI.B úspešný riešiteľ
Seifertová Romana V.D úspešný riešiteľ
Velgosová Michaela IX.A úspešný riešiteľ

 

Šaliansky Maťko 

 

Mozešová Natália VI.B 1. miesto
Kullová Elen IV.T 2. miesto

 

Geografická olympiáda

 

Semanič Tomáš V.C 1. miesto
Antoži Radovan IX.B úspešný riešiteľ
Mikluš Martin IX.C úspešný riešiteľ
Simonová Katarína VIII.A úspešný riešiteľ

 

Dejepisná olympiáda

 

Hrunková Zuzana VII.C 2. miesto
Románová Natália VIII.C 2. miesto
Sabolová Bianka VI.B 2. miesto
Dobšinská Mária Anna VI.C úspešný riešiteľ
Mikluš Martin IX.C úspešný riešiteľ
Simonová Katarína VIII.A úspešný riešiteľ
Tomášek Matej IX.C úspešný riešiteľ
Urdzíková Katarína VII.C

úspešný riešiteľ

 

Obvodné kolo v basketbale

 

Ďurčanská Barbora VII.C 1. miesto - družstvo
Harčarová Martina VII.C  
Harčarová Veronika IX.C  
Herditzka Muriel VII.A  
Herditzka Vivien VII.A  
Husvárová Simona IX.C  
Koščaková Viktória VIII.C  
Skorodenská Petronela VIII.C  
Tóthová Lucia VII.C  

 

Košice - STAR

 

Eštoková Ida V.B 3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Kullová Elen IV.T 1. miesto
Mozešová Natália VI.B 1. miesto
Grabanová Stella V.C 2. miesto
Rogosová Sarah VIII.A 2. miesto
Kalmárová Ester IV.L 3. miesto
Mačáková Eliška IV.L čestné uznanie

 

Biblická súťaž

 

Kopolovets Alina IV.L 3. miesto - družstvo
Petričko Michal IV.S  

 

Biblická olympiáda

 

Haus Adam VII.B 2. miesto - družstvo
Hrunková Zuzana VII.C  
Urdzíková Katarína VII.C  

 

Chemická olympiáda

 

Petráš Oliver IX.A úspešný riešiteľ
Tomášek Matej IX.C úspešný riešiteľ

 

Biologická olympiáda

 

Rusinko Ivo VII.A 3. miesto
Lešková Ema Valentína VIII.A úspešný riešiteľ

 

Obvodné kolo vo vybíjanej

 

Bogušová Dušana V.C 3. miesto - družstvo
Feketeová Liliana VI.C  
Hlebašková Laura Monika V.C  
Košiarová Karin VI.A  
Marcinová Terézia VI.A  
Masaryková Laura VII.C  
Merkovská Veronika VI.A  
Paňková Zuzana VI.C  
Szmereková Ema V.D  
Šebáková Katarína VI.B  
Tolia Margaret VI.B  

 

Školská športová liga vo vodnej kanoistike

 

K1 zjazd 

Paňková Zuzana VI.C 1. miesto
Paňková Katarína V.A 2. miesto
Straková Kristína VII.A 3. miesto

 

K1 slalom

Paňková Zuzana VI.C 1. miesto
Paňková Katarína V.A 2. miesto

 

Šachový turnaj Slniečko

 

chlapci

Šonka Peter IV.L 1. miesto
Urban Ján II.D 11. miesto
Skoumal Jerguš I.S 13. miesto

 

dievčatá

Straková Kristína VII.A 1. miesto
Urbanová Tatiana V.A 2. miesto

 

Školská športová liga v plávaní

 

Čižmariková Zuzana VIII.C

1. miesto

2x 2. miesto

3. miesto

Vaco Maximilián IX.A 3x 1. miesto

 

Obvodné kolo v orientačnom behu

 

Husárová Martina IX.A 1. miesto - družstvo
Velgosová Michaela IX.A  
Velgosová Miroslava VIII.C  

 

Škola plná talentov - celomestská súťaž škôl

 

3. miesto