IT Akadémia

   

 

Partnerská škola IT Akadémie - vzdelávanie pre 21. storočie

 

  • Využíva v projekte vytvorené inovatívne nástroje vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied; 
  • Zúčastňuje sa na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • Zúčastňuje sa na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied; 
  • Vzdeláva učiteľov;
  • Využíva získané IT ScienceLab.

 

IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

 

Overovanie metodík

 

Krúžky

 

Naše podujatia

 

Vybavenie IT ScienceLab

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.