Výsledky testovania 5, 9

Výsledky testovania: TU

 

Výsledky Testovania 5 - 2019

Počet testovaných žiakov: 105

Slovenský jazyk a literatúra
priemer SR:   64,8%              naša škola:    82,0%       rozdiel:  + 17,2%

Matematika
priemer SR:   63,4%              naša škola:    81,7%        rozdiel:  + 18,3%

 

Výsledky Testovania 9 - 2019

Počet testovaných žiakov: 64

Slovenský jazyk a literatúra

priemer SR:   62,3%         naša škola:    75,2%       rozdiel:  +12,9%

Matematika

priemer SR:   63,1%        naša škola:    77,7%        rozdiel: +14,6%

 

Výsledky Testovania 5 - 2018

Počet testovaných žiakov: 70

Slovenský jazyk a literatúra
priemer SR:   58,4%              naša škola:    64,1%       rozdiel:  + 5,7%

Matematika
priemer SR:   59,3%              naša škola:    67,4%        rozdiel:  + 8,1%

 

Výsledky Testovania 9 - 2018

Počet testovaných žiakov: 52

Slovenský jazyk a literatúra

priemer SR:   63,0%         naša škola:    74,3%       rozdiel:  +11,3%

Matematika

priemer SR:   55,9%        naša škola:    72,5%        rozdiel: +16,6%

 

Výsledky Testovania 5 - 2017

Počet testovaných žiakov: 75

Slovenský jazyk a literatúra
priemer SR:   62,8%              naša škola:    75,7%       rozdiel:  + 12,9%

Matematika
priemer SR:   64,7%              naša škola:    78,4%        rozdiel:  + 13,7%

 

Výsledky Testovania 9 - 2017

Počet testovaných žiakov: 60

Slovenský jazyk a literatúra

priemer SR:   61,2%         naša škola:    71,3%       rozdiel:  +10,1%

Matematika

priemer SR:   56,4%        naša škola:    69,7%        rozdiel: +13,3%

 

Výsledky Testovania 5 - 2016

Počet testovaných žiakov: 85

Slovenský jazyk a literatúra
priemer SR:   63,1%              naša škola:    73,7%       rozdiel:  + 10,6%

Matematika
priemer SR:   62,3%              naša škola:    76,4%        rozdiel:  + 14,1%

 

Výsledky Testovania 9 - 2016

Počet testovaných žiakov: 56

Slovenský jazyk a literatúra
priemer SR:   62,6%              naša škola:    65,9%       rozdiel:  + 3,3%

Matematika
priemer SR:   52,8%              naša škola:    62,2%        rozdiel:  + 9,4%

 

Výsledky Testovania 5 - 2015

Počet testovaných žiakov: 88

Slovenský jazyk a literatúra
priemer SR:   66,62%              naša škola:    77,58%       rozdiel:  + 10,96%

Matematika
priemer SR:   61,99%              naša škola:    75,80%        rozdiel:  + 13,81%

 

Výsledky Testovania 9 - 2015

Slovenský jazyk a literatúra

priemer SR:   62,58%              naša škola:    65,09% 
rozdiel:  + 2,51%

percentil školy:       66,64

Matematika

priemer SR:   52,68%              naša škola:    61,33%    rozdiel:  + 8,65%

percentil školy:       80,51

 

Výsledky Testovania 9 - 2014

Slovenský jazyk a literatúra

priemer SR:   62,00%              naša škola:    67,00%  
rozdiel:  + 5,00%

Matematika

priemer SR:   54,67%              naša škola:    64,55%    rozdiel:  + 9,88%

 

Výsledky Testovania 9 - 2013

Slovenský jazyk a literatúra

priemer SR:   67,51%              naša škola:    75,28%  
rozdiel:  + 7,77%

Matematika

priemer SR:   60,07%              naša škola:    70,70%    rozdiel:  + 10,63%Výsledky Testovania 9 - 2012

Slovenský jazyk a literatúra

priemer SR:   54,5%               naša škola:    61,1%

Matematika

priemer SR:   57,5%               naša škola:    64,2%Výsledky testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov
l9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011

Priemerná úspešnosť v rámci reprezentatívneho výberu ZŠ v SR:

Matematická gramotnosť (forma A): 48,1 %

Matematická gramotnosť (forma B): 45,4 %

Čitateľská gramotnosť (forma A): 52,8 %

Čitateľská gramotnosť (forma B): 52,6 %

Priemerná úspešnosť našej ZŠ:

Matematická gramotnosť (forma A): 67,5 %

Matematická gramotnosť (forma B): 62,8 %

Čitateľská gramotnosť (forma A): 63,2 %

Čitateľská gramotnosť (forma B): 57,8 %