Duálne vzdelávanie

 

Duálne vzdelávanie

www.dualnysystem.sk

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

www.siov.sk

www.mojdual.sk

www.potrebyovp.sk

Kontakt na Dual point Košice, kde radi poskytnú informácie žiakom a rodičom:

Dual Point Košice

Congress hotel Centrum 5. poschodie

Južná trieda 2/A

040 01  Košice            tel. 0910 925 034                   email: dualpointke@siov.sk

Regionálni koordinátori pre KE-kraj: 

RNDr. Kočanová Ivana, PhD. ivana.kocanova@siov.sk

Ing. Gabriela Lacková gabriela.lackova@siov.sk

Ing. Dušan Timko dusan.timko@siov.sk

Mgr. Horňák Martin martin.hornak@siov.sk