Dobrovoľnícki patróni 2013/2014

Projekt Dobrovoľnícki patróni na našej škole prebieha už tretí rok. Cieľom je vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov a neohrozeného prostredia, v ktorom sa naši žiaci budú cítiť dobre. Každá trieda I. stupňa má svoju patronátnu triedu - starších kamarátov z II. stupňa. Spoločnými aktivitami sa nám darí vytvárať nové priateľstvá medzi mladšími i staršími žiakmi a predchádzať konfliktom.

 

Naši piataci sa so svojimi kamarátmi - prvákmi zoznámili a skamarátili už na začiatku školského roka. Navštevovali ich v triede počas prvých mesiacov a pomáhali im zorientovať sa v „školskom“ živote. Čakanie na Mikuláša si I. L a V. A skrátili spoločným  MIKULÁŠSKYM ŠANTENÍM v telocvični. Zažili veľa zábavy a spoločných športových aktivít.

 

Spoločné VIANOČNÉ BESIEDKY patronátnych tried sú každoročne veľmi obľúbené. Mladší kamaráti pripravili pre starších pekný kultúrny program. V šk.r. 2013/2014 nás prekvapili naši piataci, ktorí si pre prvákov pripravili tiež pekný program. Rozhovory, smiech, hudba sa ozývali zo všetkých tried našej školy.

 

Veľmi pekným podujatím je aj  VIANOČNÁ BURZA. Výrobky na burzu vytvárali mladší i starší. Niektoré vytvárali dokonca aj spoločne.

 

Na AMOSOV DEŇ sa mnohí žiaci tešia už od začiatku šk. roka. Bol zrealizovaný v mesiaci marec. Starší žiaci si mohli vyskúšať rolu učiteľa a odovzdať svoje poznatky mladším kamarátom z patronátnej triedy. Prváci sa tak niečo dozvedeli o dažďovom pralese, púšti, dokonca im piataci predviedli aj model sopky.

 

V apríli pokračovali dobrovoľnícke práce v školskej záhrade, ktorá sa každým dňom menila na krajší a krajší priestor pre našich žiakov. Prispelo k tomu vedenie školy, niektorí učitelia, žiaci aj rodičia. V máji sa spoločne zapojili do dobrovoľníckej brigády a urobili tak kus užitočnej práce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapájali do dobrovoľníckych aktivít.

 

Koordinátori:  Mgr. B. Šelestáková, Mgr. G. Semaničová