Hodnotiaca návšteva Zelenej školy

Po troch rokoch usilovnej práce na projekte Zelená škola sme sa na konci uplynulého školského roka konečne dočkali! Netrpezlivo sme v Kolégiu očakávali príchod hodnotiacej návštevy. Zástupcom regionálneho centra Zelenej školy sme sa predviedli ako pozorní hostitelia, ktorí s patričnou pýchou a potrebným sebavedomím prezentovali a ukázali návšteve našu školskú záhradu so všetkým, čo sme sa v nej naučili. Prešli sme na našej ceste všetkými siedmimi krokmi Zelenej školy, podľa nami zostaveného akčného plánu sme v Kolégiu s podporou ostatných žiakov a učiteľov školy usilovne rozpracovali našu tému Zeleň a ochrana prírody. Návštevu zaujímalo pri hodnotení všeličo. A naša škola obstála, spokojnosť pri odchode po stretnutí s pani riaditeľkou hodnotitelia netajili. A tak sa tešíme na vlajku Zelenej školy,ktorá na znak udelenia medzinárodne uznávaného certifikátu čoskoro zaveje na našej škole. Niečo z atmosféry hodnotiacej návštevy zachytávajú aj fotografie.

Fotografie z návštevy