Ochrana osobných údajov

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

IČO: 35 540 478
kontaktné údaje: ZŠ Park Angelinum 8, 040 01 Košice
__________________________________________________________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13:

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

Registratúrny plán

 

 

toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle článku 13

www.cubsplus.sk

 

Informačná povinnosť COVID 19