Ochrana osobných údajov

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

IČO: 35 540 478
kontaktné údaje: ZŠ Park Angelinum 8, 040 01 Košice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

www.cubsplus.sk