Knižnica

 

Milí žiaci,

na 1.poschodí Vám skromné priestory našej školskej knižnice ponúkajú množstvo zaujímavých titulov. Môžete si ich vypožičať okrem pondelka vždy po 2.vyučovacej hodine, prípadne osobne kontaktujte p.u. Kočikovú.

  • Knihy si požičiaš bez poplatkov a preukazov.
  • Do knižnice nevstupuj s desiatou.
  • S knihami zaobchádzaj šetrne, aby sa z nich mohli tešiť aj ďalší čitatelia.
  • Ak knihu stratíš, prípadne inak poškodíš, mal by si ju nahradiť novou knihou, ktorou spôsobenú stratu napravíš.
  • Prečítanú knihu, čo najskôr vráť, aby si ju mohol požičať aj niekto iný.


Zoznam ponúkaných titulov