Pátranie v čase

"Pátranie v čase" je názov projektu, ktorý finančne podporuje Nadácia Orange v rámci grantovej výzvy - Školy pre budúcnosť.

Skupina žiakov 7. a 8. ročníka bude spoznávať históriu svojej školy od jej založenia v roku 1961 v kontexte dejín celej spoločnosti.  Cieľom ich pátrania v archívnych materiáloch a spomienkach je budovanie hrdosti ku škole, odvahy, iniciatívy a občianskej zodpovednosti a zistenie, že podmienky života sa menia, ale dôležité ľudské hodnoty pretrvávajú. Počas 4 projektových dní Cestovanie v čase budú integrované predmety tak, aby si žiaci mohli vybrať spôsob a okruh spracovania informácií – literatúra, obrazový materiál, štatistické údaje, umenie, veda a a technika... Prostredníctvom  Retro hitparády, výstavy Návraty, či  školského časopisu Angelinoviny  budú výsledky a získané materiály prezentovať všetkým žiakom, pedagógom a rodičom.

 

Časový harmonogram: december 2014 až máj 2015

Rozpočet projektu: 1300 €

 

Dotazníky k projektu

 

Fotogaléria aktivít

 

Časopis