Sponzori

 

Žiaci a pedagógovia našej školy ďakujú všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí aktívne prispeli na ďalší rozvoj školy a skvalitnenie vyučovacieho procesu.

 

Poďakovanie za zapojenie sa do Dobrovoľníckeho programu v školskom roku 2016/2017

Podpora projektu "Školská záhrada"- "Zelená trojka":
Zoznam prispievateľov rodičov žiakov v šk.r.2011/2012
Prehľad finančných príspevkov v rámci tried v šk.r.2011/2012

Zoznam prispievateľov rodičov žiakov v šk. roku 2012/2013 a 2013/2014

Podpora projektu "Detské ihrisko":

Poďakovanie za finančnú pomoc pri renovácii detského ihriska JUDr. M. Balčíkovi

Poďakovanie za finančnú pomoc pri renovácii detského ihriska Ing. R. Balčíkovi

Aktívna pomoc pri renovácii školskej záhrady a detského ihriska p. Dragunovi

Aktívna pomoc pri renovácii školskej záhrady a detského ihriska Ing. Richardovi Majzovi

Finančná pomoc pri renovácii školskej záhrady a detského ihriska p. Jaroslavovi Sepešimu

UND-03 a.s. zabezpečenie štrku

Poďakovanie za aktívny prístup a sprostredkovanie sponzora p. Gadušovi

2% RZ pri ZŠ Park Angelinum,Košice

 

Pomoc pri skvalitňovaní materiálového vybavenia školy:

Rodičia triedy II. T - zakúpenie interaktívneho systému tabule 

 

Ing. Beáta Kullová - aktívna pomoc pri zakúpení interaktívneho systému do II. T

 

Rodičia V. D - finančná pomoc 100 % rodičov pri estetizácii triedy a aktívna pomoc pri estetizácii triedy p. Chytráčkovej, p. Hronskej, p.Košiarovej

 

Rodičia VI. B - finančná pomoc 99 % rodičov pri estetizácii triedy a aktívna pomoc pri estetizácii triedy p. Hudákovi,  p. Reicherovi a p. Reicherovej, p. Gašparovej, p. Kiššovi, p. Pľuchtovej, p. Lengyelovej

 

Rodičia triedy I.S- zakúpenie interaktívneho systému tabule


Doka šport, s.r.o.- zakúpenie športových potrieb

  

p. Vaňura - zakúpenie interaktívneho systému do triedy

 

Podpora enviromentálneho projektu „ Areál zdravia“

Poďakovanie za aktívne zapojenie sa do projektu Ing. Henriete Košiarovej

 

Podpora environmentálneho projektu „Zelená linka zdravia“

Poďakovanie za aktívne zapojenie sa p. O. Pustaiovi a p. D. Pustaiovej