Vedenie školy

Riaditeľka školy: Mgr. Renáta Brédová  

Životopis

Hodnotiaca správa z riadiacej činnosti 2011-2016

 

Zástupkyne riaditeľky školy:

RNDr. Kamila Jalčová

Mgr. Miroslava Marušáková