Školské súťaže 2015/2016

Dejepisná olympiáda

 

6. ročník

Hrunková Zuzana VI.C 1. miesto
Niedelský Šimon VI.A 2. miesto
Urdzíková Katarína VI.C 3. miesto

 

7. ročník

Románová Natália VII.C 1. miesto
Simonová Katarína VII.A 2. miesto
Vasiľová Karolína VII.B 3. miesto

 

8. ročník

Tomášek Matej VIII.C 1. miesto
Antoži Radovan VIII.B 2. miesto
Mikluš Martin VIII.C 3. miesto

 

9. ročník

Kostačová Lucia IX.B 1. miesto
Onderko Martin IX.A 2. miesto
Bachleda Andrej IX.B 3. miesto

  

Olympiáda v anglickom jazyku

 

Kategória 1.A

Halász Hugo VII.C 1. miesto

 

Kategória 1.B

Mitrová Gabriela IX.A 1. miesto

 

Pytagoriáda

 

3. ročník

Papcunová Tereza III.T 1. miesto
Petrič Maximilián Rastislav III.T 2. miesto
Blicha Aleš Alexander III.S 3. miesto

 

4. ročník

Novák Matúš IV.S 1. miesto
Semanič Tomáš IV.S 2. miesto
Jakab Adam Michal IV.V 3. miesto

 

5. ročník

Antoži Ladislav V.A 1. miesto
Stanová Terézia V.B 2. miesto
Blišťan Jakub V.D 3. miesto

 

6. ročník

Madarasová Zuzana VI.C 1. miesto
Krescanko Šimon VI.B 2. miesto
Herditzka Vivien VI.A 3. miesto

 

7. ročník

Čižmariková Zuzana VII.C 1. miesto
Ivanisko Michal VII.A 2. miesto
Pastirčák Samuel VII.A 3. miesto

 

8. ročník

Ténai Frederik VIII.B 1. miesto
Velgosová Michaela VIII.A 2. miesto
Mikluš Martin VIII.C 3. miesto

 

 Geografická olympiáda

 

5. ročník

Krišková Kristína V.B 1. miesto
Šoltés Matej V.B 2. miesto
Popovičová Ema V.B 3. miesto

 

6. - 7. ročník

Madarasová Zuzana VI.C 1. miesto
Simonová Katarína VII.A 2. miesto
Kalmár Damián VI.B 3. miesto

 

8. ročník

Antoži Radovan VIII.B 1. miesto
Mikluš Martin VIII.C 2. miesto
Bavoľár Maroš IX.A 3. miesto

 

Superstar

 

1. stupeň

Eštoková Ida IV.P 1. miesto
Kuželová Paulína I.M 2. miesto
Fojtiková Vanessa III.L 3. miesto

 

2. stupeň

Sabolová Bianka V.D 1. miesto
Hritzová Romana VII.A 2. miesto
Linhardtová Jasmin VII.B 3. miesto

 

Slávik Slovenska

 

I. kategória 

Petráška Jakub III.T 1. miesto
Šebáková Natália I.V 2. miesto
Štieberová Zuzana I.M  
Krescanková Eliška II.Z 3. miesto

 

II. kategória

Kollárová Linda V.D 1. miesto
Eštoková Ida IV.P 2. miesto
Nemčíková Zuzana V.D 3. miesto
Šebáková Katarína V.D  

 

III. kategória

Alezárová Nela VIII.B 1. miesto
Fabianová Ema - Katarína VII.C 2. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Poézia

 

1. kategória

Filčák Ivan IV.M 1. miesto
Džupka Peter II.Z 2. miesto
Grabanová Stella IV.S 3. miesto

 

2. kategória

Mozešová Natália V.D 1. miesto
Kalmár Damián VI.B 2. miesto
Paňková Zuzana V.B 3. miesto

 

3. kategória

Fröhlich Simon VIII.B 1. miesto
Schwarc Šimon VIII.B 2. miesto
Hritzová Romana VII.A 3. miesto

 

Próza

 

1. kategória

Kullová Elen III.T 1. miesto
Šestáková Sofia III.S 2. miesto
Kalmárová Ester III.L 3. miesto

 

2. kategória

Stanová Terézia V.B 1. miesto
Hrunková Zuzana VI.C 2. miesto
Buráková Ester V.A 3. miesto

 

3. kategória

Fabianová Ema - Katarína VII.C 1. miesto
Kristmannová Ema VIII.A 2. miesto
Halász Hugo VII.C 3. miesto