Predkladanie žiadostí

Postup predkladania žiadostí:

  1. Všetky žiadosti adresované riaditeľstvu školy sú odovzdávané triednemu učiteľovi.
  2. Triedny učiteľ skontroluje správnosť údajov na žiadosti, v prípade potreby navrhne jej opravu prípadne doplnenie.
  3. Triedny učiteľ bezodkladne doručí žiadosť riaditeľstvu školy.
  4. Riaditeľstvo školy najneskôr do 30 dní poskytne písomné stanovisko k predkladanej žiadosti.

 

Žiadosť o prijatie žiaka na školu.pdf

Dotazník nového žiaka.pdf

Prihláška na ETV/NBV.pdf

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania.pdf

Žiadosť o uvoľnenie žiaka po skončení školskej akcie.pdf

Žiadosť o oslobodenie z predmetu.pdf

Odhlásenie žiaka zo školy.pdf

Dobrovoľnícky program.pdf