Farebné šťastie

Farebné šťastie
Projekt FAREBNÉ ŠŤASTIE bol pripravený v spolupráci s OZ EKOĽUDIA. Zúčastnili sa ho žiaci ŠKD a siedmych ročníkov. Mal niekoľko etáp a jeho cieľom bolo vytvoriť pred budovou školy mandalu zo živých kvetov.
V prvej etape projektu deti ŠKD v súťaži o najekologickejšie oddelenie zbierali papierové obaly z vajíčok. Diplom, ktorý udelila p. vychovávateľka Kvetková za prvé miesto získalo oddelenie vrabčekov, na druhom mieste boli zajačiky a na treťom mieste veveričky. Materiál z tejto súťaže bol použitý ako drenážna vrstva pod kvety.
V druhej etape, na ktorú dozerala pani vychovávateľka Simonová, žiaci ŠKD vytvorili 10 nádherných mandál. Každá je vytvorená inou technikou a ohodnotili sme ich nesúťaživým spôsobom – stali sa krásnou výzdobou suterénu.
Do tretej etapy projektu sa zapojili aj žiaci siedmého ročníka, ktorí s pani učiteľkou Tarnóciovou pred budovou školy pripravili pôdu, zapracovali drenážnu vrstvu z nazbieraného materiálu, vysadili stromček a kríky a vysiali kvery v tvare mandaly.
Poslednou etapou bol Krst mandaly Farebné šťastie. Deti urobili venčeky z púpav, pokropili našu mandalu vodou a popriali jej, aby rástla, aby mala dosť dažďa a slniečka a aby ju zlí ľudia nezničili.