Školské súťaže 2019/2020

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 8. ročník

 Semanič Tomáš  8.C 1. miesto
 Madarasová Barbora  8.A 2. miesto
 Grabanová Stella  8.C 3. miesto

 9. ročník

 Sabolová Bianka  9.B 1. miesto
 Závadová Laura  9.B 2. miesto
 Haluška Rastislav  9.A 3. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku

 kategória 1A

 Komloš Oliver  7.B 1. miesto

 

kategória 1B

Madarasová Barbora  8.A 1. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

 kategória 1A   5. - 7. ročník

 Kelemenová Zuzana  7.C 1. miesto
 Mačáková Eliška  7.A 2. miesto
 Miklošová Natália  7.A 3. miesto

kategória 1B

 Semanič Tomáš  8.C 1. miesto
 Hnáth Filip  8.A 2. miesto
 Papcun Alex  9.B 3. miesto

 
 Technická olympiáda

Melnychuk Lev 7.A 1. miesto 
Kopolovets Ivan 9.B. 1. miesto 
Papcun Alex Sebastián 9.B 1. miesto 

 

Pytagoriáda

 3. ročník

 Semanišin Richard  3.L 1. miesto
 Feher Filip  3.L 2. miesto
 Vojčík Emma Clara  3.P 3. miesto

4. ročník

 Havlík Adam  4.V 1. miesto
 Fitz Jakub  4.S 2. miesto
 Dudáš Róbert  4.M 3. miesto

 5. ročník

 Kralovanský Peter  5.B 1. miesto
 Dreveňák Filip  5.B 2. - 4. miesto
 Kriško Peter  5.B  
 Kravčák Alex  5.D  

 6. ročník

 Koperdák Marek 6.C  1. miesto
 Balog Bernard 6.A 2. miesto

 7. ročník

 Antolík Martin  7.B 1. miesto
 Sabolová Eliška  7.C 2. miesto
 Oleničová Katarína  7.B 3. miesto

 8. ročník

 Madarasová Barbora  8.A 1. miesto
 Semanič Tomáš  8.C 2. miesto

 

Geografická olympiáda

 kategória G - 5. ročník

 Truchlá Zuzana  5.C 1. miesto
 Kravčák Alex  5.D 2. miesto
 Fedáková Jana  5.C 3. miesto

kategória F - 6. a 7. ročník

 Kováčová Adela  7.B 1. miesto
 Antolík Martin  7.B 2. miesto
 Sabolová Eliška  7.C 3. miesto

 kategória E - 8. a 9. ročník

 Semanič Tomáš  8.C 1. miesto
 Hlôška Alex  8.C 2. miesto
 Madarasová Barbora  8.A 3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín

Poézia

1. kategória - 1. až 4. ročník

    1. miesto
    2. miesto
    3. miesto
     

2. kategória - 5. a 6. ročník

Džupka Peter  6.C 1. miesto
 Petríková Andrea  5.D 2. miesto
 Fedáková Mária  5.A 3. miesto

 3. kategória - 7. až 9. ročník

 Mačáková Eliška  7.A 1. miesto
 Dzurovčinová Sophia  8.B 2. miesto
 Kováčová Adela  7.B 3. miesto

 

Próza

1. kategória - 1. až 4. ročník

    1. miesto
    2. miesto
    3. miesto
     

 2. kategória - 5. a 6. ročník

 Dofková Lilly  5.D 1. miesto
 Urdzik Peter  6.C 2. miesto
 Hencovská Diana  5.B 3. miesto

 3. kategória - 7. až 9. ročník

 Barilíková Veronika  8.C 1. miesto
 Marcinčáková Klára  7.A 2. miesto
 Oravec Michal  9.B 3. miesto

 

Superstar

1. stupeň

 Nováková Nina  3.P 1. miesto
 Janovčíková Petra  1.M 2. miesto
 Kršáková Zoja  3.T 3. miesto

 2. stupeň

 Smolník Jonathan  8.C 1. miesto
 Martičeková Danka  7.C 2. miesto
 Kuželová Paulína  5.B  3. miesto

 

Šaliansky Maťko

 kategória  2. - 3. ročník

 Rozenberg Samuel  3.L 1. miesto
 Džupková Valentína  2.Z 2. miesto
 Megela Adam  3.T 3. miesto

kategória  4. - 5. ročník

 Dofková Lilly  5.D 1. miesto
 Cserey Reya Von   4.S 2. miesto
 Rizmanová Ema  4.S 3. miesto