Školské súťaže 2014/2015

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

9. ročník

Niedelská Alica IX.B 1. miesto
Haščáková Sára IX.B 2. miesto
Vojtková Nikola IX.B 3. miesto

 

8. ročník

Mižová Alica VIII.C 1. miesto
Ivanisková Natália VIII.A 2. miesto
Mitrová Gabriela VIII.C 3. miesto

 

Šaliansky Maťko

 

Kalmárová Ester II.L 1. miesto
Burašová Eva Charlotte III.P 2. miesto
Vráželová Šárka IV.S 2. miesto
Paňková Katarína III.M 3. miesto
Ihnačáková Sophia Anna IV.B 3. miesto
Rusinková Nina III.V čestné uznanie

 

Geografická olympiáda

 

5. ročník

Kalmár Damián V.B 1. miesto
Hrunková Zuzana V.C 2. miesto
Madarasová Zuzana V.C 3. miesto

 

6. - 7. ročník

Simonová Katarína VI.A 1. miesto
Antoži Radovan VII.B 2. miesto
Mikluš Martin VII.C 3. miesto

 

8. - 9. ročník

Mitrová Kristína IX.B 1. miesto
Ivanisková Natália VIII.A 2. miesto
Bachleda Andrej VIII.A 3. miesto

 

Olympiáda v anglickom jazyku

 

Kategória 1.A

Mikluš Martin VII.C 1. miesto

 

Kategória 1.B

Mitrová Gabriela VIII.C 1. miesto

 

Kategória 1.C

Piwinski Gregory VIII.B 1. miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Kategória 1.A

Hlebašková Sofia Alexandra VII.B 1. miesto

 

Kategória 1.B

Gribushin Stanislav VIII.A 1. miesto
Turek Viktor IX.A 2. miesto
Pješčák Michal VIII.B 3. miesto

 

Dejepisná olympiáda

 

C - 9. ročník

Gajdoš Martin IX.A 1. miesto
Husvár Jaroslav IX.B 2. miesto
Turek Viktor IX.A 3. miesto

 

D - 8. ročník

Pastirčáková Zuzana VIII.B 1. miesto
Ivanisková Natália VIII.A 2. miesto
Mock Timotej VIII.C 3. miesto

 

E - 7. ročník

Mikluš Martin VII.C 1. miesto
Tomášek Matej VII.C 2. miesto
Antoži Radovan VII.B 3. miesto

 

F - 6. ročník

Simonová Katarína VI.A 1. miesto
Románová Natália VI.C 2. miesto
Dobiašová Kristína VI.A 3. miesto

 

Pytagoriáda

 

3. ročník

Novák Matúš III.S 1. miesto
Petruš Oliver III.S 1. miesto
Kralovanská Ema III.M 2. miesto
Samsely Oliver III.P 2. miesto
Madarasová Barbora III.V 3. miesto

 

4. ročník

Antoži Ladislav IV.B 1. miesto
Blišťan Jakub IV.V 1. miesto
Ondo- Eštok Branislav IV.B 2. miesto
Košiarová Karin IV.B 3. miesto
Stanová Terézia IV.M 3. miesto

 

5. ročník

Madarasová Zuzana V.C 1. miesto
Rusinko Ivo V.D 2. miesto
Košiar Marek V.D 3. miesto

 

6. ročník

Beňová Barbora VI.B 1. miesto
Hnathová Petra VI.A 2. miesto
Čižmariková Zuzana VI.C 3. miesto

 

7.ročník 

Ténai Frederik VII.B 1. miesto
Velgosová Michaela VII.A 2. miesto
Hlebašková Sofia Alexandra VII.B 3. miesto

 

8. ročník

Mock Timotej VIII.C 1. miesto
Voronič Michal VIII.B 2. miesto
Ivanisková Natália VIII.A 3. miesto

 

Superstar 

 

1. stupeň

Dobšinská Mária Anna IV.M 1. miesto
Popovičová Ema IV.M 2. miesto
Eštoková Ida III.P 3. miesto
Krescanková Eliška I.Z čestné uznanie
Fojtiková Vanessa II.L čestné uznanie

 

2. stupeň

Hritzová Romana VI.A 1. miesto
Kristmannová Ema VII.A 2. miesto
Bohušová Michaela VI.C 3. miesto
Fabianová Ema - Katarína VI.C 3. miesto
Hoholková Barbora VII.A čestné uznanie
Alezárová Nela VII.B čestné uznanie

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Poézia

 

1. kategória

Mačáková Eliška II.L 1. miesto
Filčák Ivan III.M 2. miesto

 

2. kategória

Mozešová Natália IV.V 1. miesto
Rogosová Sarah VI.A 2. miesto
Mišeková Laura V.A 3. miesto

 

3. kategória

Fröhlich Simon VII.B 1. miesto
Husárová Martina VII.A 2. miesto

 

Próza

 

1. kategória

Kalmárová Ester II.L 1. miesto
Barilíková Veronika III.S 2. miesto
Urbanová Tatiana III.M 3. miesto

 

2. kategória

Fabianová Ema - Katarína VI.C 1. miesto
Kalmár Damián V.B 2. miesto
Harachová Bianka V.C 3. miesto

 

3. kategória

Kučerová Alena VII.C 1. miesto
Rozeková Dominika VIII.B 2. miesto
Dobrovičová Martina VIII.C 3. miesto

 

 

Slávik Slovenska

 

1. - 3. ročník

Eštoková Ida III.P 1. miesto
Justová Sofia III.V 2. miesto
Petráška Jakub II.T 3. miesto

 

4. - 6. ročník

Šebáková Katarína IV.V 1. miesto
Fabianová Ema - Katarína VI.C 2. miesto
Stanová Terézia IV.M 3. miesto

 

7. - 9. ročník

Alezárová Nela VII.B 1. miesto

 

 

Športové súťaže

 

Skok z miesta

 

5. - 6. ročník 

1. Hnáthová Petra VI.A 203 cm
2. Harčarová Martina V.C 184 cm
3. Urdzíková Katarína V.C 180 cm
  Čačková laura VI.B 180 cm
       
1. Smolník Benjamín VI.B 193 cm
2. Ondrejkovič Martin V.A 192 cm
  Senčar Daniel VI.C 192 cm
3. Závadský Patrick VI.C 189 cm

 

7. - 9. ročník 

1. Červáková Ráchel VIII.B 221 cm
2. Horváthová Annamária VIII.A 217 cm
3. Pelleriti Lea VIII.B 200 cm
  Lazárová Zuzana VIII.A 200 cm
  Staňová Ivana IX.B 200 cm
       
1. Lech Adam IX.A 240 cm
2. Fedorco Lukáš IX.A 232 cm
3. Onderko Martin VIII.A 224 cm

 

Člnkový beh

 

5. - 6. ročník 

1. Herditzká Vivien V.D 16,00 s
2. Korpa-Ondová Lea VI.A 16,90
3. Koščáková Viktória VI.C 17,22
       
1. Váňa Viktor VI.A 16,19 s
2. Senčar Daniel VI.C 16,28
3. Ružička Maroš VI.C 16,47

 

7. - 9. ročník 

1. Červáková Ráchel VIII.B 15,19 s
2. Hlebašková Sofia VII.B 16,25
3. Špaková Dominika VII.B 16,47
       
1. Volanský Peter VIII.C 15,09 s
2. Tomko Patrik IX.A 15,56
3. Hopfer Eduard IX.B 15,60

 

Vianočný turnaj vo futbale chlapcov

 

5. - 6. ročník

1. VI.C
2. V.B
3. V.D a VI.B

 

7. - 9. ročník

1. IX.A
2. VIII.B
3. VII.B a VIII.C

 

Liga majstrov vo futbale

 

5. - 6. ročník

1. VI.C
2. V.B
3. V.D a VI.A

 

7. - 9. ročník

1. VIII.B
2. VII.A
3. VIII.C a IX.B

 

Najlepší športovec

 

5. - 6. ročník

1. Krajčír Stanislav VI.A 95 b.
2. Váňa Viktor VI.A 91 b.
3. Senčar Daniel VI.C 80 b.

 

7. - 9. ročník 

1. Volanský Peter VIII.C 80 b.
2. Fedor Adam IX.A 61 b.
3. Fedorco Lukáš IX.A 60 b.
  Lacko Martin  VIII.B 60 b.
  Lech Adam IX.A 60 b.