Projekt Erasmus+ KA2 2018-2020

 

ERASMUS+ PROJECT - Kľúčová akcia 2,  Školské výmenné partnerstvá

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

Téma:                                   Let's Celebrate, Learn, Accept, Play – Let´s C.L.A.P.

Partnerské krajiny:              Španielsko, Holandsko, Severné Írsko, Fínsko, Slovensko

Dĺžka trvania:                      1. september 2018 – august 2020

Ročníky:                               piaty a šiesty ročník ZŠ

Koordinátor:                        Mgr. Eva Lázárová

Spolupracovníci:                  Mgr. Koščová, vyučujúce ANJ

 

Národná agentúra Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu schválila našej škole dvojročný projekt, ktorého zámerom je vytvoriť žiakom zmysluplné interaktívne aktivity, s ktorými sa budú môcť podeliť s rovesníkmi doma aj v partnerských krajinách.

 

V rámci projektu budeme skúmať tradície, kultúru, sviatky a zvyky v jednotlivých krajinách a regiónoch, porovnávať životné štýly, zdieľať skúsenosti so spolužiakmi, učiť sa rešpektovať inakosť.

 

Žiaci nadobudnú skúsenosti o tom, ako ich rovesníci žijú a učia sa v rôznych častiach Európy a budeme mať možnosť vytvoriť nové trvalé vzťahy medzi jednotlivcami aj školami. Dosiahneme to vzájomnými návštevami, trávením spoločného času, spoločnou prácou, komunikáciou a skúmaním spoločných možností. Žiaci budú mať možnosť pracovať v medzinárodných tímoch a okúsiť multikultúrne prostredie. Naučia sa vymieňať si názory a spoznávať význam iných európskych kultúr. Budú spolupracovať rôznymi spôsobmi k dosiahnutiu spoločného cieľa a prispejú tak k spoločnému projektu.

 

Tento projekt bude viesť žiakov k spolupráci virtuálne ale aj osobne, aby spojili svoje názory a nápady a spoločne si uvedomili a naučili sa akceptovať rozlišnosti rôzneho charakteru: kultúra, jazyk, farba pleti, vzdelanie, sociálna stránka, .....

 

Do každej partnerskej krajiny budú mať možnosť vycestovať 4 žiaci na základe splnenia nasledujúcich kritérií: svedomitá práca na projektových zadaniach, chuť spoznávať, bezproblémové správanie, samostatnosť, schopnosť dohovoriť sa v angličtine, podpora rodičov.

 

Aktivity:

  • interview so starými rodičmi, rodičmi
  • výskum – internet knihy, iné zdroje
  • besedy, exkurzie
  • tvorba umeleckých výrobkov „starým, tradičným spôsobom“, výstavy
  • spoznávanie a porovnávanie sviatkov a tradícií v rôznych regiónoch, krajinách
  • porovnávanie poznatkov s rovesníkmi z iných krajín
  • tvorba brožúr, prezentácií, filmov...

 

Výstupy projektu:

obrázkové koláže, web stránka, e-twinning stránka, maskot, denníky, plagáty, brožúry, dokumentárny film, výstavy, powerpointové prezentácie,...

 

Webová stránka projektu

 

Interné usmernenie pre projekt ERASMUS+ KA2 v súvislosti s aktuálnou situáciou

 

Návrhy loga projektu

 

Maskot projektu

 

Vianočný darček zo Španielska

 

Projektové stretnutie v Holandsku 25.2.2019 - 2.3.2019 (správa, fotogaléria)

 

Projektové stretnutie v Španielsku 8.4.2019 - 13.4.2019 (správa, fotogaléria)

 

Projektové stretnutie v Severnom Írsku 30.9.2019 - 6.10.2019 (správa, fotogaléria)

 

Projektové stretnutie vo Fínsku 25.11.2019 - 30.11.2019 (správa, fotogaléria)